Peternoster
'Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers hangen....'

Handel Mariakapel


Handel en Ben van Haenle
woensdag 14 februari 2018

We zijn een maand verder sinds ons bezoek aan onze laatste Mariakapel.
Vandaag 14 februari 2018 brengen we even een bezoekje aan Handel. Dit keer hebben we TomTom niet nodig. Handel kennen we.... Mijn geboortehuis..... Als leerling van de lagere school.....En ook als misdienaar in de kerk van Maria Tenhemelopneming tegenover die school.....

Het processiepark achter die kerk is altijd een opsteker met brede wandelpaden, kruiswegstaties rondom, de begraafplaatsen, de stilte en de rust met toch wel het gekwetter van de vogels, Golgota.... De calvarieberg zou zomaar een speelplaats voor kinderen kunnen zijn.
Na dit alles nog even een kaarsje opsteken in de kapel van Onze Lieve Vrouw in de zijbeuk van de dorpskerk. Even de kaarsenlucht opsnuiven tijdens een kort moment van bezinning, en dan…. En dan weer naar huis! Ook zonder TomTom.....

Mijn ouders werden allebei geboren in Gemert, waartoe Handel behoort, maar woonden na hun huwelijk tientallen jaren in Handel. Handel, waar ik dus zelf werd geboren, vooraan in de 'boterhammensteeg'.....
Mijn vader schreef regelmatig zijn hersenspinsels op papier. Puur hobby en een pure hobby. Korte verhalen ontsproten aan zijn brein, voordrachten, gedichtenbundels vol, toneelstukken.... Gedachten werden op papier geschreven en dat alles onder het pseudoniem van 'Ben van Gemert'. Hij was immers geboortig van Gemert.
Ik schrijf ook wel eens wat: liedjes, liedteksten, voordrachten, (reis)verhalen.... Gedachten worden digitaal vastgelegd en onze website staat er ‘vol’ van.
En waarom zou ik mij, geïnspireerd door mijn vader, ook niet een pseudoniem aanmeten? ‘Wie zich niets verbeeldt, is immers ook niemand….’
Bij deze stel ik daarom, geboortig van Handel, een zekere ‘Ben van Haenle’ aan u voor.


Aan de onze lieve vrouwestraat in 'haenle'

 

Niet ver van de kapel van Handel stond tot in de tweede helft van de vorige eeuw de hoeve Haenle. Al in de dertiende eeuw huisvestten zich hier de commandeurs van de Duitse Orde binnen Gemert.
De Handelse kapel werd gebouwd in de 13e eeuw op het landgoed van Haenle - met zo’n 28 ha de grootste hoeve van de wijde omtrek - en waarschijnlijk met ene Everardt van Hanel (Haenle/Handel), de president-schepen van de Duitse Orde, als een van de eerste bewoners.

 

Al in 1368 was er al sprake van Mariaverering en was Haenle al een bedevaartsoord, waarschijnlijk het oudste van Noord-Brabant.

Jammer genoeg zijn de oudste archieven over de kapel bij een brand in 1709 verloren gegaan. Meer eigentijdse archieven laten de lezer echter zien dat vaker miraculeuze genezingen van meerdere zieken aan het Mariabeeldje worden toegeschreven.

 

De ontstaanslegende van Handel, met daarin de vondst van het miraculeuze houten beeldje van Onze Lieve Vrouw, loont de moeite om gelezen te worden en verklaart wellicht ook het ontstaan van Handel als bedevaartsoord.
Het Mariabeeldje van ongeveer 35 cm hoog, werd volgens de overlevering omstreeks 1200 door een schaapsherder gevonden in een meidoornboom, 'op een doren stock', iets ten zuiden van de tegenwoordige kerk. Het beeldje is uit hout gesneden en stelt de Moeder Gods voor in staande houding met het goddelijk Kind op de linkerarm.

Niemand wist waar het beeldje precies vandaan kwam. Voor de bevolking was dit een reden te meer om in een wonderbare verschijning te geloven. Al heel snel begon het gelovige volk het beeldje te vereren en Maria deelde aan deze eenvoudige mensen haar gunsten mee in de vorm van wonderbare genezingen en gebedsverhoringen.

Op de plaats waar het beeldje gevonden was, begon men aan de bouw van een kapelletje, maar de ossen, die het materiaal aanvoerden, zouden zijn doorgelopen en pas tot stilstand zijn gebracht op de plaats waar de kapel nu gebouwd is. De ossenkapel aan de weg naar Gemert herinnert nog aan deze legende.

Toen bij de bouw van de kapel gebrek aan water ontstond - een normaal verschijnsel op de zanderige, dorre heidegrond - zou op het gebed van de mensen Maria een bron hebben doen ontstaan. Om deze bron werd een putje gebouwd van ongeveer twee meter waterinhoud en dat tot heden toe nog steeds zuiver en smakelijk water geeft met een geneeskundige waarde, zoals velen geloven en blijkbaar hebben ervaren.

 

Bronnen: Het boek ‘In eeren ende oirbaer onser vrouwe te Haenle’ over kerk en bedevaart in Handel uitgegeven door Heemkundekring ‘De Kommanderij Gemert’ en de geschiedenis van O.L. Vrouw van Handel door Pater Silvester van Asseldonk, Kapucijn te Handel.