Peternoster
'Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers hangen....'

Maashees


maashees meer dan 'weerd'
vrijdag 17 november 2017

We rijden met TomTom voorop gemakkelijk van Holthees naar Maashees.
Meer dan een kilometer ver ten noorden van dit dorp, aan een smal boerenweggetje dat men de naam Hogeweg heeft gegeven, vinden we het kapelletje van Maria.
De natuur eromheen zegt ons dat we het prachtig moeten vinden. En als we de geschiedenis van de kapel niet zouden lezen, dan zouden we ons afvragen wie en waarom iemand het in zijn of haar hoofd haalde om juist hier dit kapelletje te bouwen.
Het Mariabeeld in de wegkapel en de tekst daaronder daagt ons toch uit om iets meer te weten te komen over dit prachtig gelegen bezinnings- en herinneringsplekje.
En dat nog liefst vóór de koffie bij Truus en Ton…..


Over zwemmen en heilige hosties

Op 27 september 1944 moesten de inwoners van het noordelijk deel van Vierlingsbeek op last van de Duitsers huis en haard verlaten.
Deze mensen werden in eerste instantie gastvrij ondergebracht in Maashees en Holthees. Maar al een paar dagen later, begin oktober, moesten ook deze twee dorpen evacueren.
Sommigen gaven geen gehoor aan dit bevel en bleven tot half oktober.

Omdat de toestand steeds erger werd, mede doordat de graansilo in Maashees voortdurend door de Engelse vliegtuigen onder vuur werd genomen, probeerde een groep mensen uit Maashees samen met een aantal evacuees door de Duitse linies te komen om Vierlingsbeek te bereiken, dat was toen al bevrijd gebied. Ze moesten daarvoor zeven Duitse wachtposten passeren en dat lukte in eerste instantie. Maar de zevende Duitse post bleek niet te vermurwen en stuurde iedereen terug.

De groep, waaronder vele kleine kinderen, wilde niet terug naar Maashees en besloot zich in te graven op de Weerd. Ruim 14 dagen verbleef men hier in onderaardse holen, terwijl de granaten dag en nacht overgierden.
In die dagen is er door de 'holbewoners' veel tot Maria gebeden en men deed de gelofte aan Maria een kapelletje te bouwen als ze gespaard zouden worden.
Frits van den Bogaard en kapelaan De Boer uit Bergen zwommen geregeld de Maas over om in Bergen Heilige Hosties, het hemels brood, te halen.
Elk jaar in oktober komt men hier nog samen om te bidden en te danken.
"Hier sterkte God in bange nood zijn dankbaar volk met Hemels Brood".


Bron: Reliwiki.nl