Peternoster
'Het leven is een groot feest, maar je moet wel zelf de slingers hangen....'

Rijkevoort De Walsert


 

Rijkevoort-De Walsert weet wat ze wil
woensdag 26 september 2018

Woensdag 26 september 2018; boodschappen in Boxmeer! Gewoon omdat we vandaag zuurkool met vet spek en rookworst willen eten en Wanroij lijkt ons vandaag niet vet genoeg.
Op de terugweg besluiten we om maar eens via de Walsert te rijden. Stond het immers niet in de krant een paar weken geleden? Dat van die Mariakapel? Eigenlijk vlak in de buurt, kortbij dus, en we weten het niet.

Op De Walsert heeft men een jaar geleden een Mariakapel gebouwd.
Tot 1994 hoorde buurtschap De Walsert bij de gemeente Wanroij, dat bestond uit de kerkdorpen Wanroij, Rijkevoort en Landhorst. En tussen Rijkevoort en Wanroij in ligt buurtschap De Walsert. Een paar boerderijen, een woonhuis en verder niet veel meer dan zo’n 100 bewoners.
Op zijn plat Brabants gezegd: ‘anderhalven boer en ‘ne pèèrdekop.

Vanaf 1994 was de gemeentelijke herindeling een feit en Rijkevoort verviel aan Groot-Boxmeer en de gemeente Wanroij kwam bij Sint Anthonis. Maar buurtschap De Walsert ging - ondanks dat het bij Rijkevoort hoorde - de gemeente Wanroij achterna naar de nieuwe gemeente Sint Anthonis.
De verbondenheid met Rijkevoort bleef echter zichtbaar in de naam Rijkevoort-De Walsert.
Een buurtschap met een eigen postcode!


 

Gloednieuw van Tweedehands

De veldkapel van Rijkevoort-De Walsert is gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. In het overwegend katholieke deel van dit stukje Brabant neemt zij een belangrijke plaats in.
In de Mariakapel kun je haar eren, bidden, een kaarsje aansteken of een bloemetje brengen. Ook is het een plek bij uitstek om haar steun en bemiddeling te vragen bij ziekte en zorgen, pijn en verdriet.

De Mariakapel hier in deze buurtschap werd gebouwd in 2017 naar eigen ontwerp en in eigen beheer.
Er werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen vanwege de kosten, duurzaamheid, maar ook de betrokkenheid van de mensen uit de buurtschap en het dorp.
Hiervoor werden bijvoorbeeld dorpels, raamwerk en een ornament opgegraven, die vroeger waren gebruikt in de kapel uit de negentiende eeuw aan de Kapelstraat in Rijkevoort, voordat de huidige St. Rochuskerk gebouwd werd.
Bij de afbraak van die vroegere kapel werden toen deze tweedehands materialen als bouwafval gestort.

De kapel bestaat uit twee bakstenen topgevels met daartussen een zadeldak.
Het rondboog toegangspoortje diende vroeger als hekwerk van de school van Rijkevoort.
Bovengenoemde materialen werden in de huidige veldkapel verwerkt. De overige bouwmaterialen zoals de bakstenen, glazuurstenen, ramen, pannen en vloertegels zijn voornamelijk afkomstig van (oud) buurtbewoners.
Men kan dus met recht zeggen dat de veldkapel in Rijkevoort-De Walsert ontstaan is door verbondenheid, betrokkenheid en samenwerking onderling en door giften van de bewoners van Rijkevoort en de lokale en regionale bedrijven.

De Mariakapel werd officieel geopend tijdens de ‘Riekevortse Dag’ op zondag 10 september 2017.

 

 

Bronnen: Informatie bij de kapel zelf